O projektu

Naše společnost Responsio Services se zabývá profesionálně online marketingem. Vždy jsme dbali na to, abychom našim firemním zákazníkům poskytli nejlepší služby při dodržení etických pravidel. Lidé ale nevědí, jakým způsobem jsou ovlivňováni a jak s nimi manipulují jiné firmy, které nemají žádné etické zábrany. A vůbec nejhorší je, když svoji manipulaci zaměřují na děti a teenagery. Takové přístupy odmítáme a chceme před nimi varovat. A to je důvod, proč jsme se rozhodli spustit projekt s názvem Internet s rozumem.

Chceme, aby se děti, studenti, učitelé, rodiče i široká veřejnost seznámila se základními pravidly chování na internetu. Aby všichni věděli, jak a proč je někdo sleduje, jak to může ovlivnit jejich názory a postoje, nákupní chování, vztahy, studium, zaměstnání a v podstatě celý život. Na seminářích/přednáškách ukazujeme mnoho příkladů, co se může stát, pokud člověk není opatrný a jaké to má dopady. Zároveň rozdáváme tištěnou brožuru a e-knihu s radami, jak se chovat na internetu.

Tento projekt získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.